درباره

مرکز خرید برکه یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.