درباره

زیبا سرای صدف یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.