درباره

باطری سازی و مکانیکی مهدی یک باطری سازی و تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.