درباره

پیرایش کمند یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.