درباره

سینا کاشی یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.