درباره

شرکت تعاونی خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی سبز آوران کندوان یک شرکت تعاونی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.