درباره

روستای بوداق بیگ یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.