درباره

کوه ارنر یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.