درباره

کارواش مهدی صفایی فر یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.