درباره

شیشه بری کریم‌خانی یک شیشه بری واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.