درباره

بیمه پاسارگاد نمایندگی عزت‌زاده یک نمایندگی بیمه واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.