درباره

سوپر مارکت وحید یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.