درباره

مسجد صاحب الزمان یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.