درباره

کوه حبی داغی یک کوه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.