درباره

آموزشگاه هنر معماری و عمران سکنا یک آموزشگاه واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.