درباره

وانت تلفنی قافلان بار اندیشه یک وانت بار واقع در شهر میانه، خیابان ۴۵ متری اندیشه است.