درباره

آرایشگاه زیبایی دل سون یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.