درباره

مرکز خرید ضایعات قنبری یک ضایعات واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.