درباره

سوپر مارکت یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.