درباره

باطری سازی اصغر یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.