درباره

نرده سرای آهنی اباذر خدابنده یک جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.