درباره

شیرینی سرای جام عسل یک شیرینی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.