درباره

روستای گل تپه یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.