درباره

بالابر نوید یک بالابر واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.

نزدیک ترین بالابر