درباره

ساندویچی حمید یک ساندویچی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.