درباره

مسجد قره داغلی یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.