درباره

کوه ساری داغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.