درباره

روستای حاج خلیل یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.