درباره

مسجد جامع روستای قویرجاق یک مسجد و بقعه متبرکه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی، روستای قویرجاق است.