درباره

کوه ارتاگونی یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.