درباره

کامپیوتر و لپ تاپ تیک تاک کاشانی یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.