درباره

کارواش رایتن یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان ۲۲ بهمن است.