درباره

صافکاری وحید یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.