درباره

لوازم خیاطی گلسا یک لوازم خیاطی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.