درباره

دره جین بوغان یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.