درباره

دره آرخ بندی دره سی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.