درباره

نئون سازی رز یک تابلو LED واقع در شهر میانه، خیابان شهید فرقانی است.