درباره

مصالح ساختمانی عبدی یک مصالح ساختمانی و کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.