درباره

تعمیرگاه مکانیکی ذکریا یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.