درباره

آژانس خیام یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.