درباره

مسجد سیدالشهدا یک مسجد واقع در شهر میانه است.