درباره

دره حسنلی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.