درباره

دیزی سرای بهار یک دیزی سرا و کبابی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.