درباره

ماهی پزی سنتی آراز یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی، جنب ساختمان تندیس است.