درباره

عروس سرای نگین یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.