درباره

کادوئی پارمیدا یک فروشگاه لباس زنانه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.