درباره

کتاب فروشی شاهمحمدی یک کتاب فروشی و فروشگاه لوازم تحریر واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی، بالاتر از شوراهای حل اختلاف است.