درباره

کوه مرخن کلئی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.