درباره

روستای حسن آباد یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.