درباره

کوه آخارباخار یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.